अभ्यासक्रम आनी क्रार्यवळी

यंत्रकलाविद अभियांत्रिकी प्रमाणपत्र
ENGINEERING
संगणक अभियांत्रिकी प्रमाणपत्र
ENGINEERING
विजशास्त्र आनि इलेक्ट्रोनीक अभियांत्रिकी प्रमाणपत्र

विधान आनी आकडे

हांगा तुमका आमच्या नामनेचे संस्थेचे थोडे आंकडे वारी पोळोवणी करपाक मेळटली.

अणभवाचीं वरसां
आमंचे प्रमाणपत्र कार्यावळी
पाठय पुस्तकां 
संदर्भाचीं पुस्तकां